Odisee opleiding: Nutritie

Bijgewerkt: 15 okt 2018


De vorming is bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisgezondheidszorg, diëtisten, ziekenhuisapothekers, vertegenwoordigers van voedingsfirma’s, artsen,... die zich wensen te verdiepen in de thematiek en het belang van voeding in de zorgverlening. Het programma wordt gegeven volgens de kwaliteitscriteria van de hogeschool.

Deze opleiding telt 5 lesdagen en 1 evaluatiedag. data: 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 19 maart en 15 mei 2019 lesuren: 9u-17u15


Info en inschrijvingen via deze LINK.

OVER ONS >

De VVKVM groepeert 'professionals' die met klinische voeding bezig zijn: artsen, diëtisten, verpleegkundige, apothekers, vertegenwoordigers van de industrie...

De vereniging heeft als doel kennis en ervaring te verzamelen, te delen en te verspreiden tussen haar leden. Zij ijveren ook bij de beleidsmakers voor de belangen van de klinische voeding en diegenen die hiermee bezig zijn.

© 2017-2020 by VVKVM.BE
Webdesign done by Millennials.agency

CONTACT >

E: info@vvkvm.be

VVKVM